… Read more »

Là chỉ uống rượu với bạn bè, gia đình, những người mà mình thích mà không bị ép buộc tham gia những cuộc nhậu không thích.

Câu này rất đúng với mình này. Cảm ơn anh