Sau 1 n”ăm tìm hiểu và giao dịch vẫn chưa có lợi nhuận đều đặn,