Bạn cần phải xác định xem bạn có đủ khả năng để tham gia giao dịch không.

Giao dịch ngoại hối chỉ nên thực hiện với nguồn vốn chịu rủi ro.

Vốn chịu rủi ro là số tiền mà bạn có thể bị mất và sẵn sàng để bị mất.

Đây là loại tiền mà nếu bạn bị mất nó, bạn sẽ không bị mất nhà của bạn, xe hơi, vợ, chồng, chân tay, điện, vv

Đừng mạo hiểm những thứ mà bạn không thể mất nhé!

Thử nghĩ xem, nếu bạn đang giao dịch với số tiền dùng để trả các hóa đơn, nó sẽ có tác động tiêu cực rất lớn vào khả năng ra quyết định giao dịch một cách khách quan của bạn. Hãy tưởng tượng

khi bạn giao dịch mà trong đầu bạn nghĩ là nếu giao dịch thất bại thì hôm nay sẽ phải nhịn ăn, không có tiền trả hóa đơn.

Bạn không muốn kết thúc với sự đói khổ, vô gia cư, và đã phá sản chứ hả?

Vậy thì hãy cứ xông pha và liều tất cả tiền có được vào thị trường ngoại hối.

Nếu không muốn mất tất cả, bạn đừng nên nghĩ như vậy!

Nếu bạn không thể đủ khả năng để nhào bột trong nhà bếp, thì bạn cũng không thể đủ khả năng để nhào bột trong thị trường ngoại hối.

Đừng bắt đầu giao dịch ngoại hối với tiền thật cho đến khi bạn đã tích lũy đủ vốn mạo hiểm. Cho đến lúc đó … HÃY CỨ GIAO DỊCH ẢO (DEMO) CHO ĐẾN KHI BẠN THỰC SỰ HIỂU BẠN ĐANG LÀM CÁI GÌ

Chúng tôi sẽ dạy cho bạn tất cả về quản lý rủi ro và làm thế nào bạn nên quản lý vốn mạo hiểm của bạn.

Bài viết được dịch bởi kienthucforex.com từ nguồn babypips.com.