Bạn có phải là người học trực quan? Bạn thích nhìn phụ nữ gợi cảm hay đàn ông hunky? Nếu vậy, hoàn hảo!

Hãy xem các bảng sau.

Mỗi bảng hiển thị mối quan hệ giữa từng cặp tiền tệ chính (màu cam) và các cặp tiền tệ khác (màu trắng) trong các khung thời gian khác nhau.

Hãy nhớ rằng, tương quan tiền tệ được trình bày ở định dạng thập phân theo hệ số tương quan, chỉ đơn giản là một số trong khoảng -1,00 đến +1,00.

Hệ số tương quan

Một hệ số gần hoặc ở +1 chỉ ra rằng hai cặp có tương quan dương mạnh mẽ và có khả năng sẽ di chuyển theo cùng một hướng.

Trong cùng một khía cạnh, một hệ số gần hoặc tại -1 chỉ ra rằng hai cặp vẫn có mối tương quan mạnh, nhưng là một số âm, dẫn đến các cặp di chuyển theo hướng ngược nhau.

Một hệ số gần hoặc bằng 0 chỉ ra mối quan hệ rất yếu hoặc ngẫu nhiên.

Bài viết được dịch bởi kienthucforex.com từ nguồn babypips.com.