Đôi khi các tổ chức giao dịch ngoại hối lớn không thể giao dịch một số loại tiền tệ nhất định bởi vì khối lượng giao dịch của họ quá lớn đến mức không có đủ thanh khoản để thực hiện lệnh. Chính vì thế buộc phải tạo ra các cặp tiền tổng hợp để đáp ứng nhu cầu trên.

Cách thức giao dịch với tiền tệ tổng hợp

Giả sử một tổ chức nào đó muốn mua cặp GBP/JPY nhưng không thể vì không đủ thanh khoản. Như vậy, để thực hiện giao dịch họ buộc phải mua cả 2 cặp là GBP/USD và USD/JPY.

Điều này hoàn toàn có thể làm được bởi tính thanh khoản của 2 cặp trên vô cùng lớn, đồng nghĩa có thể thực hiện được các lệnh có khối lượng lớn. Nếu bạn là một nhà giao dịch ngoại hối nhỏ lẻ nhưng lại muốn cách thức giao dịch giống các tổ chức, thì bạn cũng có thể giao dịch các cặp tiền tệ tổng hợp theo như trên. Tuy nhiên đây không phải là cách làm thông minh.

Ngoài việc thử có được 1 khối lượng giao dịch lớn, khoảng cách chênh lệch sẽ hẹp lại ít ỏi hơn vì những cặp tiền tổng hợp bạn muốn tạo ra.

 Việc tạo một cặp tiền tệ tổng hợp khiến bạn phải đặt 2 lệnh riêng biệt và mỗi lệnh đều yêu cầu số dư nhất định.

Việc này sẽ khóa vốn của bạn một cách không cần thiết, khi bạn có thể giao dịch bằng những cặp tiền chéo cũng như tiết kiệm tiền ký quỹ.

Trừ phí, bạn giao dịch một số lượng khổng lồ, còn nếu không hãy tạm quên cách giao dịch tiền tệ tổng hợp này đi mà thay vào đó nên sử dụng cặp tiền chéo.

Bạn sẽ tiết kiệm cho mình một số pip, cũng như giải phóng vốn của bạn để bạn có thể thực hiện nhiều giao dịch hơn.

Bài viết được dịch bởi kienthucforex.com từ nguồn babypips.com