Euro và đồng Yên là những cặp tiền chéo có tính thanh khoản tốt nhất, hiện tại có rất nhiều cặp tiền chéo tồn tại nhưng không có USD, EUR và JPY. Người ta gọi đó là những cặp tiền chéo vô danh. Như; AUD/CHF, AUD/NZD,CAD/CHF, và GBP/CHF.

Giao dịch với những cặp tiền này mang tính rủi ro cao hơn giao dịch với những cặp tiền chéo có EUR và JPY.

Chính vì có khối lượng giao dịch thấp, nên tính thanh khoản của những cặp tiền này cũng rất hạn chế.

Do thị trường không có tính thanh khoản với những cặp tiền này, nên giá cả chúng trở nên biến động, nên việc gặp dừng lỗ là một điều thường xuyên xảy ra.

Hãy xem các cặp tiền AUD/CHF và GBP/CHF:

Bạn có muốn bị dừng lỗ chỉ vì những cây nến spike kia không? Đó là lý do tại sao hầu hết các nhà giao dịch ngoại hối thường đặt các điểm dừng lỗ lớn hơn khi giao dịch các cặp này. Tuy nhiên, nếu bạn nhìn vào biểu đồ bạn sẽ thấy các vùng giá dịch chuyển lộn xộn của những cặp tiền vô danh, nên thực sự khó khăn để nắm bắt giao dịch tốt trên các cặp này.

Ngoài ra, vì các cặp tiền tệ này không được giao dịch quá nhiều nên khoảng giá chênh lệch ở các cặp này có thể khá rộng.

Bài viết được dịch bởi kienthucforex.com từ nguồn babypips.com