Quay trở lại trước đây, nếu một ai đó muốn đổi tiền, họ phải chuyển đổi tiền qua đồng đô la Mỹ, rồi sau đó mới chuyển qua tiền tệ họ muốn. Ví dụ, nếu một người muốn thay đổi đồng bảng Anh thành đồng Yên Nhật, trước tiên họ sẽ phải quy đổi đồng bảng Anh thành đô la Mỹ, và sau đó chuyển đổi đô la thành yen.

Tuy nhiên, với việc tạo ra cặp tiền chéo, cá nhân có thể bỏ qua quá trình chuyển đổi tiền tệ của họ sang đồng đô la Mỹ mà chỉ cần chuyển đổi trực tiếp thành loại tiền tệ họ muốn.

Một số ví dụ về các cặp tiền tệ chéo:

GBP/JPY, EUR/JPY, EUR/CHF, and EUR/GBP.

Tính tỷ giá chéo

Để tính tỷ giá bid/ask cho cặp GBP/JPY. Điều đầu tiên chúng tôi sẽ làm là xem xét giá bid/ask cho cả GBP/USD và USD/JPY. Tại sao lại phải tính 2 cặp

Bởi cả 2 đều có mẫu số chung là đồng đô la Mỹ. Các cặp này thường được gọi chung là “cặp chân” của GBP/JPY bởi vì chúng đều lấy USD để liên kết.

Giả sử chúng ta tìm thấy giá thầu và giá mua:

GBP/USD 1.5630 (bid) / 1.5635 (ask)

USD/JPY: 89.38 (bid) / 89.43 (ask)

Để tính giá thầu cho GBP/JPY, bạn chỉ cần nhân giá thầu cho GBP/USD và USD/JPY. Vậy là bạn có 139.7. Để tính giá thầu cho GBP/JPY, bạn chỉ cần nhân giá thầu cho GBP/USD và USD/JPY.

Bài viết được dịch bởi kienthucforex.com từ nguồn babypips.com