Cơ chế đòn bẩy

Hầu hết các nhà giao dịch và quản lý tiền bạc đều giao dịch trên một lot tiêu chuẩn đối với mỗi $50,000 trong tài khoản của mình.

Nếu họ giao dịch tại một tài khoản nhỏ thì có nghĩa là họ chỉ giao dịch trên một lot nhỏ hơn với mỗi giao dịch $5,000 trong tài khoản.

Nếu đó là cách những người chuyên nghiệp giao dịch thì tại sao lại có ít nhà giao dịch có kinh nghiệm nghĩ rằng họ có thể thắng bởi giao dịch các lot tiêu chuẩn 100k với một tài khoản $2,000 hay là 10k với tài khoản $250.

Dù các nhà môi giới có nói gì bạn cũng đừng bao giờ lập một tài khoản “tiêu chuẩn” với chỉ $2,000 hay tài khoản nhỏ với $250. Một nguyên nhân dẫn đến việc các nhà đầu tư mới gia nhập thị trường thất bại không phải do họ kém mà chỉ bởi họ không bỏ vốn không đủ và không hiểu cơ chế đòn bẩy hoạt động như thế nào.

Chúng tôi khuyên bạn nên có vốn giao dịch ít nhất là $100,000 trước khi mở một tài khoản tiêu chuẩn, $10,000 cho một tài khoản nhỏ, hay $1,000 cho một tài khoản siêu nhỏ.

Tuy nhiên nếu bạn chỉ có $60,000, mở một tài khoản nhỏ. Nếu bạn có $8,000, mở một tài khoản siêu nhỏ. Còn nếu bạn chỉ có $250, hãy mở một tài khoản thử nghiệm và gắn bó với nó cho đến khi bạn có thêm $750 thì mở một tài khoản siêu nhỏ.

Hầu hết các nhà giao dịch mới khi mở một tài khoản giao dịch trên thị trường forex với số tiền kí qỹ nhỏ nhất bởi họ không hiểu cơ chế đòn bẩy hay tiền kí quỹ thực sự là gì và chúng ảnh hưởng như thế nào đến giao dịch của họ.

Quan trọng là bạn cần nhận thức đầy đủ và đừng bao giờ phớt lờ tầm quan trọng của giao dịch với cơ chế đòn bẩy. Nếu bạn không có kiến thức vững vàng về cơ chế đòn bẩy và tiền kí quỹ, bạn sẽ thổi bay tài khoản giao dịch của mình.

Bài viết được dịch bởi kienthucforex.com từ nguồn babypips.com.