Cơ chế đòn bẩy giúp bạn có khả năng kiểm soát một lượng tiền lớn khi chỉ cần bỏ ra một số tiền nhỏ và vay số còn lại.

Ví dụ như trong thị trường forex, bạn có thể kiểm soát $100,000 với một khoản kí quỹ $1,000. Cơ chế đòn bẩy của bạn là 100:1.

Nếu khoản đầu tư $100,000 đó tăng giá trị lên đến $101,000. Nếu bạn gia nhập thị trường với toàn bộ $100,000 vốn của bạn, khoản thu về sẽ là 1% nhỏ bé ($1,000 lãi/$100,000 vốn ban đầu). Điều này cũng được gọi là cơ chế đòn bẩy 1:1. Tuy nhiên, tôi thấy đây là một thuật ngữ sai bởi nếu bạn phải bỏ ra toàn bộ số tiền bạn đang quản lý thì cơ chế đòn bẩy ở đâu?

May mắn là bạn có cơ chế đòn bẩy 100:1 chứ không phải 1:1, bạn chỉ phải bỏ ra $1,000 do đó số lãi sẽ là 100% ($1,000 lãi/$1,000 vốn ban đầu).

Tuy nhiên, cơ chế đòn bẩy lại là một con dao hai lưỡi. Nếu bạn thua lỗ $1,000, thì tương đương với thua lỗ 1% ở cơ chế 1:1, còn với cơ chế 100:1, bạn đã thua lỗ 100%.

Bài viết được dịch bởi kienthucforex.com từ nguồn babypips.com.