Bên cạnh việc khuyếch đại thua lỗ, cơ chế đòn bẩy còn có một cách khác để gây ra bất lợi cho bạn, đó là việc phóng đại chi phí giao dịch.

Ví dụ bạn mở một tài khoản nhỏ với $500. Bạn mua 5 giao dịch nhỏ $10k GBP/USD với mức chênh lệch giá mua và bán là 5 điểm. Đòn bẩy thực của bạn là 100:1 ($50,000 giao dịch/$500 tài khoản). Tuy nhiên, nếu bạn phải trả $25 cho chi phí giao dịch (($1/điểm x 5 điểm chênh lệch giá mua và bán) x 5 giao dịch), tức là 5% tài khoản của bạn. Như vậy chưa cần thị trường có biến động gì tài khoản của bạn đã bị trừ 5%. Nếu giao dịch đó thất bại, cân đối tài khoản của bạn giảm, đòn bẩy tăng lên. Do đòn bẩy tăng lên, chi phí giao dịch của bạn càng nhanh chóng chiếm mất số tiền ít ỏi còn lại của bạn.

Đòn bẩy càng cao thì chi phí giao dịch càng chiếm nhiều phần trăm trong vốn giao dịch của bạn.

Nếu bạn có một tài khoản nhỏ và mở một giao dịch với mức chênh lệch giá mua và bán là 5 điểm, tương đương với chi phí giao dịch là $5, bảng sau sẽ cho thấy chi phí giao dịch tại các mức đòn bẩy tăng dần.

Bài viết được dịch bởi kienthucforex.com từ nguồn babypips.com.