Hy vọng là các bạn đã có được cái nhìn tổng quát về giao dịch kỹ quỹ. Chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về cơ chế đòn bẩy.

Các bạn thường thấy các nhà môi giới trực tuyến mời chào các đòn bẩy 400:1, con số này chính là đòn bẩy lớn nhất mà bạn có thể giao dịch. Hãy nhớ rằng tỷ lệ đòn bẩy phụ thuộc vào lượng kí quỹ yêu cầu. Ví dụ, nếu kí quỹ yêu cầu là 1%, bạn có đòn bẩy 100:1.

Đây là đòn bẩy lớn nhất và do đó có một đòn bẩy thực tế cho tài khoản của bạn.

Đòn bẩy thực tế là toàn bộ lượng giao dịch được chia nhỏ thành các khoản kí gửi trong tài khoản giao dịch của bạn.

Hãy cùng xem xét ví dụ sau:

Bạn kí gửi $10,000 trong tài khoản giao dịch của mình. Bạn mua 100k EUR/USD tại giá $1. Tổng lượng giao dịch của bạn là $100,000 và cân đối tài khoản là $10,000. Đòn bẩy thực là 10:1. Bạn lại mua thêm một giao dịch nhỏ nhất với cùng mức giá. Tổng lượng giao dịch hiện tại là $200,000 và cân đối tài khoản của bạn vẫn là $10,000. Đòn bẩy thực bây giờ là 20:1.

Nếu bạn tiếp tục mua thêm 3 giao dịch tiêu chuẩn EUR/USD cũng tại mức giá cũ, đòn bẩy thực sẽ là 50:1.

Giả sử nhà môi giới yêu cầu kí quỹ 1%. Cân đối tài khoản và vốn sở hữu của bạn đều là $10,000, kí quỹ đã sử dụng là $5,000 và kí quỹ có thể sử dụng là $5,000. Đối với một giao dịch chuẩn, mối điểm tương đương $10.

Số dư 10.000 USD, Vốn chủ sở hữu 10.000 USD, Số tiền ký quỹ đã sử dụng 5.000 USD, Số tiền ký quỹ có thể sử dụng 5.000 USD

Để nhận được cuộc gọi ký quỹ, giá sẽ phải di chuyển 100 pips ($ 5.000 có thể sử dụng được chia cho $ 50 / pip).

Điều này có nghĩa là giá của EUR / USD sẽ phải chuyển từ 1.0000 sang .9900 – thay đổi giá là 1%.

Sau cuộc gọi ký quỹ, số dư tài khoản của bạn sẽ là 5.000 đô la.

Bạn đã mất 5.000 hoặc 50% và giá chỉ di chuyển 1%.

Bây giờ hãy để Giả vờ bạn gọi cà phê tại một ổ McDonald McDonald, sau đó làm đổ cà phê của bạn vào lòng khi bạn đang lái xe, sau đó tiến hành kiện và giành chiến thắng trước McDonald, vì chân bạn bị bỏng và bạn không biết cà phê nóng.

Để làm cho một câu chuyện dài ngắn, bạn gửi 100.000 đô la vào tài khoản giao dịch của bạn thay vì 10.000 đô la.

Bạn chỉ mua 1 lô EUR / USD tiêu chuẩn – với tỷ lệ 1,0000. Toàn bộ số tiền của vị trí của bạn là 100.000 đô la và số dư tài khoản của bạn là 100.000 đô la. Đòn bẩy thực sự của bạn là 1: 1.

Đây là giao diện trong tài khoản giao dịch của bạn:

Số dư 100.000 USD, Vốn chủ sở hữu 100.000 USD, Số tiền ký quỹ được sử dụng 1.000 USD, Số tiền ký quỹ có thể sử dụng 99.000 USD

Trong ví dụ này, để nhận được lệnh gọi ký quỹ, giá sẽ phải di chuyển 9,900 pips (Số tiền ký quỹ có thể sử dụng là 99.000 đô la chia cho 10 đô la / pip).

Điều này có nghĩa là giá EUR / USD sẽ phải chuyển từ 1.0000 sang .0100! Đây là một sự thay đổi giá 99% hoặc về cơ bản 100%!

Hãy nói rằng bạn mua thêm 19 lô tiêu chuẩn, một lần nữa với cùng tỷ lệ với giao dịch đầu tiên.

Toàn bộ số tiền của vị trí của bạn là 2.000.000 đô la và số dư tài khoản của bạn là 100.000 đô la. Đòn bẩy thực sự của bạn là 20: 1.

Số dư 100.000 USD, Vốn chủ sở hữu 100.000 USD, Số tiền ký quỹ đã sử dụng 20.000 USD, Số tiền ký quỹ có thể sử dụng 80.000 USD

Để có được biên độ của người được gọi là mệnh giá, giá sẽ phải di chuyển 400 pips (Số tiền ký quỹ có thể sử dụng là 80.000 đô la chia cho (10 đô la / pip X 20 lô)).

Điều đó có nghĩa là giá của EUR / USD sẽ phải chuyển từ $ 1,0000 sang $ 0,9600 – thay đổi giá 4%.

Nếu bạn đã nhận được tiền ký quỹ và giao dịch của bạn thoát khỏi giá gọi ký quỹ, thì đây là cách tài khoản của bạn sẽ như sau:

Số dư 20.000 USD, Vốn chủ sở hữu 20.000 USD, Số tiền ký quỹ đã sử dụng 0 USD, Số tiền ký quỹ có thể sử dụng 0 USD

Bạn sẽ nhận ra một khoản lỗ $ 80.000!

Khoản lỗ $ 80.000!

Bạn sẽ xóa sạch 80% tài khoản của mình và giá chỉ di chuyển 4%!

Bây giờ bạn có thấy tác dụng của đòn bẩy không?!

Đòn bẩy khuếch đại sự dịch chuyển giá tương đối của một cặp tiền theo yếu tố đòn bẩy trong tài khoản của bạn.

Bài viết được dịch bởi kienthucforex.com từ nguồn babypips.com.