Chúng ta biết rằng quản lý rủi ro sẽ kiếm tiền cho chúng ta về dài hạn, nhưng bây giờ tôi sẽ chỉ cho bạn mặt còn lại của vấn đề. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không dùng các quy tắc quản lý rủi ro?

Hãy xem ví dụ sau:

Giả sử bạn có 100.000$ và bạn thua lỗ 50.000$. Bạn đã thua lỗ bao nhiêu phần trăm tài khoản?

Câu trả lời là 50%. Vây đơn giản đó chính là drawdown.

Một drawdown là sự giảm vốn sau 1 chuỗi các lệnh thua. Nó thường được tính bằng cách đo sự chênh lệch giữa vốn lúc cao nhất trừ đi vốn lúc thấp nhất. Các trader thường ghi nó dưới dạng % của vốn.

Chuỗi thua lỗ trong quản lý rủi ro

Trong giao dịch, chúng ta luôn luôn tìm kiếm 1 LỢI THẾ. Đó là toàn bộ lý do tại sao các trader phát triển các hệ thống. Một hệ thống giao dịch có lợi nhuận 70% nghe như 1 lợi thế rất tốt. Nhưng chỉ vì hệ thống giao dịch của bạn có lợi nhuận 70%, nghĩa là 100 lệnh bạn thực hiện, bạn sẽ thắng 7 lệnh trênmỗi 10 lệnh không? Không phải vậy! Làm sao bạn biết được 70 lệnh nào sẽ thắng? Câu trả lời là bạn không biết.

Chuỗi thua lỗ

Bạn có thể thua lỗ 30 lệnh đầu tiên liên tiếp và thắng 70 lệnh còn lại. Điều đó vẫn cho bạn một hệ thống có lợi nhuận 70%, nhưng bạn phải tự hỏi: “Liệu mình còn tồn tại nếu thua liên tiếp 30 lệnh không?” Đây là lý do tại sao quản lý rủi ro quan trọng như vậy. Dù hệ thống của bạn sử dụng là gì, thì cuối cùng bạn sẽ có 1 chuỗi thua lỗ. Ngay cả các tay chơi bài chuyên nghiệp mà kiếm sống bằng việc chơi bài cũng trải qua các chuỗi thua kinh khủng, và họ vẫn kết thúc bằng việc có lợi nhuận.

Bài viết được dịch bởi kienthucforex.com từ nguồn babypips.com.