Hầu hết những người mới bắt đầu giao dịch thường đánh giá thấp những tác hại mà cơ chế đòn bẩy có thể đem lại. Nếu bạn muốn thành công hãy hiểu tường tận về cơ chế này để biết khi nào nên và khi nào không nên sử dụng đòn bẩy.

Cơ chế đòn bẩy là một công cụ rất mạnh, mức đòn bẩy cao có thể giúp bạn kiếm được số lợi nhuận khổng lồ song cũng là cách dễ dàng khiến tài khoản của bạn biến mất.

Nếu bạn muốn cho mình có nhiều cơ hội nhất để thành công trước tiên hãy học giao dịch mà không có đòn bẩy.

Chỉ khi bạn có thể tạo ra nhiều điểm hơn những gì bạn mất, bạn mới nên sử dụng cơ chế đòn bẩy. Giao dịch forex cũng là một loại hình kinh doanh. Đừng nghĩ rằng chỉ vì các nhà môi giới cho phép bạn có mức đòn bẩy cao và kí quỹ thấp là bạn đã có thể làm giàu một cách nhanh chóng. Hãy lưu ý hơn khi gia nhập thị trường. Hãy thực tế và sẵn sàng nghiên cứu đầy đủ về thị trường. Nếu không, chắc chắn bạn sẽ không thể có được thành công.

Giao dịch ngoại hối nên được coi là một công việc hoặc kinh doanh.
Donv nghĩ rằng chỉ vì các nhà môi giới cho phép bạn sử dụng đòn bẩy cao với mức tiền gửi tối thiểu thấp mà bạn có thể tạo ra một trò chơi giống như đánh bạc những lại giúp bạn làm giàu nhanh chóng. 

Đừng bao giờ suy nghĩ như vậy. Forex không phải canh bạc. Nếu bạn muốn cho mình cơ hội tốt nhất để thành công, trước tiên hãy học cách giao dịch có lợi nhuận mà không cần đòn bẩy. Ngoài ra, bạn nên tích lũy thật nhiều kiến thức nếu bạn muốn kiếm tiền từ nghề này. Bằng không, bạn sẽ phá sản một ngày không xa.

Bài viết được dịch bởi kienthucforex.com từ nguồn babypips.com.