Nội dung

 • Đường trung bình động (Moving average) là gì?
 • Công thức tính đường trung bình động
  • Đường trung bình đơn giản ( SMA)
 • Đường trung bình hàm mũ (Exponential Moving Average – EMA)
 • Ví dụ về việc tính toán đường trung bình động
  • Đường trung bình động (MA)
 • Đường trung bình động nói lên điều gì?

Đường trung bình động (Moving average) là gì?

Đường trung bình động (MA) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng phổ biến trong thị trường tài chính, công cụ này nhằm giúp lọc nhiễu khỏi những tín hiệu giá ngắn hạn ngẫu nhiên từ thị trường. Đường trung bình động (MA) là chỉ báo chậm theo xu hướng bởi vì nó dựa trên giá cả trong quá khứ.

Hai loại đường trung bình động được sử dụng phổ biến là đường trung bình động đơn giản (Simple Moving Average – SMA) với trọng số được chia đều cho những mức giá gần đây và đường trung bình động theo hàm mũ (Exponential Moving Average – EMA) với trọng số thiên về những mức giá gần đây hơn. Ứng dụng phổ biến nhất của đường trung bình động là xác định xu hướng và các mức hỗ trợ, kháng cự. Đường trung bình động khá hữu dụng khi cần sử dụng nó để phân tích, nhưng nó cũng có thể phối hợp với những chỉ báo khác chẳng hạn như chỉ báo phân kỳ hội tụ (MACD).

Công thức tính đường trung bình động

Đường trung bình đơn giản ( SMA)

Đường trung bình đơn giản (SMA) được tính bằng cách lấy tổng mức giá trung bình (A) rồi chia cho tổng số phiên (n)

Đường trung bình hàm mũ (Exponential Moving Average – EMA)

Để tính toán EMA, trước tiên bạn phải tính được đường trung bình đơn giản (SMA) trong một khoảng thời gian cụ thể. Trong công thức chúng ta có thể giải thích như sau: EMA(Today) là giá trị EMA chúng ta cần tính cho ngày hôm đó, Value(Today) là giá đóng cửa của nến hôm đó, Smoothing là giá trị SMA sau khi tính, Days là số chu kỳ tính, EMA(Yesterday) là giá trị EMA mà ta đã tính được ở ngày trước đó. Sau khi xác định các giá trị thì bạn ráp vào công thức trên. Tuy nhiên hầu hết các nền tảng giao dịch đều cung cấp chỉ báo tính tự động, việc bạn cần làm là chọn chu kỳ tính. Sau đó chỉ báo sẽ tự động tính ra kết quả và thể hiện nó trên biểu đồ.

Ví dụ về việc tính toán đường trung bình động

Đường trung bình động (MA)

Các đường trình được tính toán theo các khác nhau dựa trên phân loại. Ở ví dụ dưới chúng ta hãy thử xem xét đường trung bình động đơn giản (SMA) trong thị trường chứng khoán với chu kỳ 15 ngày:

 • Tuần 1(5 ngày) – 20,22,24,25,23
 • Tuần 2(5 ngày) – 26,28,26,29,27
 • Tuần 3(5 ngày) – 28,30,27,29,28

Đường trung bình chu kỳ 10 ngày sẽ cần lấy giá của 10 ngày đầu tiên, vì thế đường trung bình sẽ bắt đầu vẽ từ ngày thứ 10, vì những ngày trước thiếu dữ liệu giá

Đường trung bình động nói lên điều gì?

Đường trung bình động là một chỉ báo chậm so với mức giá hiện vì chúng dựa trên giá trong quá khứ, khoảng thời gian di chuyển trung bình càng dài thì độ trễ càng lớn. Do đó, đường MA chù kỳ 200 ngày sẽ có độ trễ lớn hơn nhiều so với đường MA chu kỳ 20 ngày. Độ dài của đường trung bình động để sử dụng phụ thuộc vào mục tiêu giao dịch, với những đường trung bình có chu kỳ ngắn thì nó thường được cho việc giao dịch ngắn hạn, với các đường trung bình động có chu kỳ dài hơn thì nó cũng tỷ lệ thuận với việc giao dịch dài hơi hơn. Trong thị trường tài chính, đường MA 50 và 200 là 2 đường MA được nhiều nhà giao dịch sử dụng nhất.

Đường trung bình giúp nhà giao dịch phát hiện các tín hiệu giao dịch quan trọng. Đường trung bình động tăng cho thấy xu hướng giá đang tăng, ngược lại khi đường trung bình động giảm thì đây là tín hiệu cho thấy xu hướng giá đang giảm. Thông thường, các nhà giao dịch thường mua khi 2 đường trung bình động giao nhau tăng, điều này xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn cắt lên đường trung bình động dài hạn. Ngược lại khi đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống đường trung bình dài hạn thì đây là tín hiệu giá sẽ giảm.

Dự đoán giá cả trong thị trường tài chính không phải là một việc đơn giản. Mặc dù không thể dự đoán chính xác những gì sẽ xảy ra, nhưng bạn sẽ có một xác suất thắng tốt hơn nhờ những công cụ phân tích kỹ thuật. Đưa những dự đoán và phân tích của bạn vào thử nghiệm trong thị trường sẽ yêu cầu một khoảng thời gian để thành thục và tối ưu phương pháp đó. Việc sử dụng đường trung bình động cần thời gian để bạn thực sự hiểu nó khi đây là một chỉ báo vô cùng hữu ích để xác định xu hướng thị trường.

Tổng hợp bởi Kienthucforex

Theo [Investopedia]