Đây là một trong những dễ dàng. Bạn phải quyết định, dựa trên các quy tắc quản lý rủi ro trong kế hoạch giao dịch ngoại hối của bạn, quy mô vị trí của bạn sẽ là gì.

Điều này cho phép bạn biết rủi ro tối đa của bạn.

Kích thước vị thế giao dịch Forex

Bạn sẵn sàng mạo hiểm bao nhiêu cho mỗi giao dịch? 1%, 2%, 5%, 10% hay 20%?

Hay bạn sẽ All-in tất tay?  Vâng đúng rồi. Làm đi. Hãy All -in đi cho nhanh giàu!

Hãy nhớ bạn là một già giao dịch chứ không phải là một con bạc!

Chính vì thế xác định kích thước vị thế sẽ giúp tài khoản của bạn tồn tài lâu dài và sẵn sàng cho cơ hội tiếp theo.

Điều quan trọng cần lưu ý là bạn giao dịch lớn hay nhỏ.

Bằng cách theo dõi kích thước vị trí trong nhật ký giao dịch, bạn có thể xem liệu bạn có thoải mái giao dịch kích thước vị trí lớn hay không.

Hoặc nếu bạn thích kích thước lô nhỏ hơn trong khi sử dụng các điểm dừng lỗ lớn hơn.

Bài viết được dịch bởi kienthucforex.com từ nguồn babypips.com.