Rõ ràng những người quan tâm đến ngoại hối chắc chắn đều có tham vọng rất lớn. Vì kinh doanh kiếm được nhiều tiền cũng có nghĩa là kinh doanh liên quan đến rủi ro cao.

Không có gì phải nghi ngờ rằng tất cả các giao dịch tiền tệ dự kiến sẽ tạo ra lợi nhuận.

Các câu hỏi mà bạn nên tự hỏi mình trước là:

Bạn mong muốn đạt được kiểu lợi nhuận nào?

Câu trả lời của bạn cho câu hỏi này sẽ đóng một vai trò rất lớn trong việc xác định loại phong cách giao dịch của bạn, các cặp tiền tệ giao dịch và thời gian bạn sẽ giao dịch, và quan trọng nhất, các rủi ro liên quan trong việc đạt được mục tiêu của bạn.

Hãy xem xét một ví dụ để giúp giải thích điều này rõ hơn. Có hai người giao dịch, Bruce và Mike. Bruce đang tìm cách để đạt 10% một năm trong khi Mike là một chút tham vọng hơn – anh ta muốn tăng gấp đôi tài khoản của mình và đạt 100% lợi nhuận.

Như bạn có thể tưởng tượng, một người giao dịch như Mike, người đang tìm kiếm để tăng gấp đôi tài khoản của mình. Rất có khả năng rằng Mike sẽ phải giao dịch nhiều hơn Bruce và rủi ro hơn so với Bruce. Anh ta sẽ phải rủi ro nhiều hơn, thiệt hại tiềm năng hơn nếu anh muốn đạt được mục tiêu của mình 100% lợi nhuận.

Nhà giao dịch cũng sẽ phải xem xét các drawdown (mức tụt giảm của tài khoản)

Drawdown được tính bằng khoảng cách từ giá trị cao nhất của tài khoản của bạn để điểm tiếp theo thấp nhất tiếp theo. (Chúng tôi sẽ giải thích điều này một chút nhiều hơn trong một bài học sau. Còn bây giờ, chú ý trong lớp học!)

Mỗi người giao dịch cần quyết định độ lớn của drawdown là bạn chấp nhận nhằm đạt được mục tiêu lợi nhuận.

Có một số người giao dịch ít chấp nhận rủi ro và chỉ muốn mức drawdown thấp. Điều này cũng khiến hạn chế lợi nhuận.

Lại có người chấp nhận mức rủi ro cao hơn và có thể sẽ có mức lợi nhuận cao hơn.

Cũng cần xác định xem bạn có thể bỏ nhiều thời gian cho việc giao dịch không. Nếu có ít thời gian, bạn khó có thể học thêm về kỹ thuật phân tích thị trường, xem lại các lệnh đã giao dịch thì sẽ khó cho bạn để đạt được mục tiêu lắm.

Nếu không có thời gian, bạn có thể điều chỉnh lại kỳ vọng lợi nhuận cho phù hợp

Cuối cùng, hãy nhớ rằng thành công phụ thuộc vào BẠN

Bạn có đủ kỷ luật để từ từ điều chỉnh kỹ năng của mình và học hỏi kinh nghiệm để thành công trong giao dịch không? Nếu bạn không làm được, hãy dự đoán về một lợi nhuận không bền vững cho việc trading trong dài hạn nhé.

Bài viết được dịch bởi kienthucforex.com từ nguồn babypips.com.