Thị trường forex rất hấp dẫn, nên các trader đã có nhiều cách khác nhau để đầu tư hoặc đầu cơ các đồng tiền. Trong số đó, những cách phổ biến là đầu tư vào thị trường giao ngay (spot), tương lai (futures), quyền chọn (options), và các quỹ ETF.

Thị trường giao ngay

Trong thị trường này, các đồng tiền được giao dịch ngay lặp tức ở mức giá hiện tại trên thị trường. Lợi thế của thị trường giao ngay là tính đơn giản, thanh khoản cao, chênh lệch mua bán thấp và hoạt động liên tục. Bạn có thể tham gia vào thị trường giao ngay với việc mở tài khoản chỉ khoảng 25 usd. Bên cạnh đó, các công ty môi giới (broker) còn cung cấp biểu đồ giá, tin tức và các bài phân tích miễn phí.

 Thị trường tương lai

 Thị trường tương lai là nơi giao dịch những hợp đồng mua hoặc bán các loại tài sản cố định tại một mức giá nào đó trong tương lai. Giao dịch tương lai cho forex được xây dựng bởi Sàn giao dịch hàng hóa Chicago ( Chicago Mercantile Exchange – CME) vào năm 1972. Từ khi giao dịch tương lai được chuẩn hóa và được giao dịch qua sàn tập trung, thị trường này đã trở nên rất minh bạch cũng như được quản lý tốt.

Giao dịch quyền chọn

Quyền chọn là một công cụ tài chính cho phép người mua có đặc quyền riêng (nhưng không phải là nghĩa vụ) được mua hoặc bán một tài sản nào đó ở một mức giá nào đó tại thời điểm hết hạn của quyền chọn. Nếu người giao dịch bán hợp đồng quyền chọn, thì họ phải thực hiện nghĩa vụ mua hoặc bán loại tài sản đó tại mức giá xác định vào ngày đáo hạn.

Giống như giao dịch tương lai, giao dịch quyền chọn cũng được giao dịch trên sàn, như sàn Chicago Board Options Exchange – CBOE, sàn ISE hay sàn Philadelphia Stock Exchange. Tuy nhiên, sự bất lợi của giao dịch quyền chọn forex là thời gian giao dịch bị hạn chế cho những quyền chọn nhất định và tính thanh khoản cũng không cao như giao dịch tương lai hoặc giao ngay.

Quỹ ETF:

Một quỹ ETF thường bao gồm một danh sách cổ phiếu kết hợp với một số đồng tiền tệ, cho trader có chia đều rủi ro cho các tài sản khác nhau. ETF được tạo ra bởi các tổ chức tài chính và có thể được giao dịch như là một loại chứng khoán. Giống như giao dịch quyền chọn forex, sự hạn chế của giao dịch ETF là thị trường không hoạt động liên tục 24 giờ. Kèm theo việc ETF bao gồm các mã chứng khoán, khiến nó có thể tốn thêm phí hoa hồng môi giới và các loại phí giao dịch khác.

Bài viết được dịch bởi kienthucforex.com từ nguồn babypips.com