Bạn rất quan tâm đến thị trường ngoại hối (Forex) nhưng lại không có thời gian hoặc phương pháp giao dịch có lợi nhuận? Ở đây tài khoản PAMM là một lựa chọn tốt dành cho bạn.

Nội dung

 • Tài khoản PAMM là gì?
 • Làm sao chọn được người quản lý quỹ tốt?
 • Điểm mất chốt

Tài khoản PAMM là gì?

Tài khoản PAMM được vận hành theo kiểu Mô đun hay còn được gọi là quản lý tiền theo tỷ lệ phần trăm. Một nhà đầu tư có thể phân bố tiền của mình theo tỷ lệ phần trăm mong muốn cho các nhà giao dịch/ người quản lý tiền đủ điều kiện mà họ chọn. Những người giao dịch/ quản lý vốn của nhà đầu tư để tạo ra lợi nhuận và ăn chia với nhà đầu tư.

Để giúp bạn hiểu hơn về tài khoản PAMM chúng ta hãy cùng đến với ví dụ: Đầu tiên chúng ta cần kể đến những người cần đến để tạo nên mô hình PAMM:

 • Môi giới ngoại hối hoặc công ty môi giới ngoại hối
 • Người giao dịch/ người quản lý tiền nhà đầu tư.
 • Nhà đầu tư

Giả sử có 2 nhà đầu tư Peter và Paul quan tâm đến việc gặt hái lợi nhuận trong thị trường ngoại hối nhưng không có nhiều thời gian để giao dịch và họ thiếu luôn kiến thức giao dịch. Mặt khác nhà quản lý tiền chuyên nghiệp Marcus và Mathew lại có kinh nghiệm giao dịch trong thị trường ngoại hối. Marcus và Mathew lập nên một tài khoản PAMM với một nhà môi giới trong đó có tiền của họ và các nhà đầu tư khác. Khi nhà đầu tư Peter và Paul có yêu cầu về một nhà quản lý quỹ có thể tạo ra lợi nhuận thi công ty môi giới đã giới thiệu quỹ đầu tư PAMM của Marcus và Mathew. Tại đây 2 bên đã có một thỏa thuận. Mấu chốt của thỏa thuận này là nhà đầu tư Peter và Paul sẽ chấp nhận rủi ro có thể xảy ra trong thị trường ngoại hối và cả với tiền của họ bằng cách trao vốn cho nhà quản lý tiền Marcus và Mathew. Với số tiền trong quỹ Marcus và Mathew có nhiệm vụ đầu tư nó và sinh lời cho các nhà đầu tư đổi lại anh ta sẽ nhận được một số tiền tỷ lệ phần trăm với lợi nhuận mà anh ta kiếm được.

Để đơn giản giả sử 2 nhà đầu tư đã chọn Marcus làm nhà quản lý tiền của họ và Marcus đã tạo ra lợi nhuận 10%.  Dưới đây là tỷ trọng vốn giao dịch của các nhà đầu tư trong quỹ PAMM của Marcus

Về phần trăm đóng góp vào tổng quỹ PAMM là 15.000, mỗi nhà đầu tư có cổ phần như sau:

 • Paul với 4000 đô la/15000 đô anh ta chiếm 26.67%
 • Peter 23,33%
 • Phil 16.67%
 • Marcus 33.33%

( Tổng cộng tất cả cổ phần là 100%)

Giả sử sau một thời gian giao dịch Marcus có thể kiếm được 30% lợi nhuận cho nhóm của mình và tài khoản đạt mức 19500 đô la (15000 + 30% lợi nhuận)

Sau đó Marcus lấy đi 10% phí trên lợi nhuận trên lợi nhuận anh ta kiếm được ở đây là 450$. Lợi nhuận còn lại là 4050$ được phân phối cho tất cả các nhà đầu tư dựa trên tỷ lệ phần trăm họ có trong tổng nhóm:

Paul = $ 4.050 * 26,67% = $ 1,080

Peter = $ 4.050 * 23,33% = $ 945

Phil = $ 4.050 * 16,67% = $ 675

Marcus = $ 4.050 * 33,33% = $ 1.350

Tổng cộng = $ 19,050

Giả sử vì hiệu suất lợi nhuận 30% kia có 3 nhà đầu tư muốn tiếp tục đầu tư mà không rút khoản lãi ra. Tuy nhiên Peter và Paul lại muốn rút lãi ra và chỉ đầu tư với tiền gốc và Peter lại giới thiệu thêm 1 người bạn khác là Pike để đầu tư vào số tiền là 2625$. Ngoài ra có một nhà đầu tư khác là Pam đầu tư thêm 1000$. Như vậy tổng số vốn hiện tại của Marcus là 22000$.

Tỷ lệ phần trăm cho mỗi nhà đầu tư:

Paul = $ 5,080 / 22.000 = 23,09%

Peter = 20,20%

Phil = 11,36%

Marcus = 28,86%

Pike = 11,93%

Pam = 4,55%

Marcus trong giai đoạn này kiếm được 15% lợi nhuận (15%x22000=3300$). Trừ đi phí 10% thì lợi nhuận còn lại chia cho các nhà đầu tư là 2970 $. Dưới đây là lợi nhuận dựa trên cổ phần của các nhà đầu tư:

Paul = 23,09% * $ 2,970 = $ 685,80

Peter = $ 600,08

Phil = $ 337,50

Marcus = $857,25

Pike = $354,38

Pam = $ 135,00

Tổng số tiền gộp trong quỹ = $ 24,970.

Tiếp theo, giả sử tất cả nhà đầu tư không rút lãi ra và tiếp tục đầu tư với Marcus nhưng anh ta không may mất 20%. Điều này có nghĩa là sẽ không có khoản phí 10% trên lợi nhuận cho Marcus. Nhưng tất cả sẽ phải chịu khoản lỗ 20% tức 4994$ và tài khoản hạ xuống 19975$.

Paul = $ 5,765,8 – 20% = $ 4,612,64

Peter = $ 4.036,06

Phil = $ 2.270,00

Marcus = $ 5,765,80

Pike = $ 2,383,50

Pam = $ 908,00

Tổng quỹ PAMM gộp cho Marcus = $ 19,976

Vào cuối kỳ hạn nhà đầu tư có quyền lựa chọn việc có tiếp tục với người quản lý quỹ hay không, chuyển sang người quản lý quỹ khác hoặc rút tiền lãi, vốn.

Vai trò của nhà môi giới ngoại hối là:

 • Cung cấp một nền tảng an toàn giúp nhà đầu tư và người quản lý quỹ tương tác
 • Tạo điều kiện cho các hoạt động giao dịch của các nhà quản lý tiền trong phạm vi quy định cho phép.
 • Tạo điều kiện cho các khoản ký quỹ, gửi tiền, rút tiền và các hoạt động liên quan.
 • Cho phép các nhà đầu tư có thể phản hồi, xếp hạng nhà quản lý quỹ và các chức năng giúp nhà đầu tư và quản lý quỹ có thể tương tác với nhau.

Làm sao chọn được người quản lý quỹ tốt?

Các công ty môi giới đưa ra nhiều cách để các nhà đầu tư đưa ra lựa chọn sáng suốt. Bao gồm CV chi tiết của nhà quản lý quỹ, bằng cấp, thành tích trong quá khứ về lợi nhuận, số tiền được quản lý, số lượng nhà đầu tư đang theo và các đánh giá tích cực/tiêu cực… Ngoài ra còn có đánh từ hệ thống bên ngoài. Dưới đây là tài khoản PAMM qua sàn Alpari:

Dưới đây là một số điều cần ghi nhớ:

Nhà đầu tư

 • Thông thường các nhà đầu tư không có lựa chọn về tài sản giao dịch ngoại hối, ngoại trừ những tài sản được cung cấp bởi nhà quản lý tiền.
 • Bạn có nguy cơ mất vốn do hoạt động giao dịch của nhà quản lý tiền cũng như có thể hưởng lợi nhuận tiềm năng từ việc giao dịch của nhà quản lý tiền.

Nhà quản lý tiền:

 • Họ không thể rút tiền từ tài khoản của nhà đầu tư. Ví dụ Paul có 9000$ trong tài khoản giao dịch ngoại hối nhưng anh ta chỉ phân phối nhà nhà quản lý tiền 4000$, vì thế nhà quản lý không thể giao dịch vượt quá 4000$.
 • Có thể đặt các tiêu chí tối thiểu và tối đa cho các nhà đầu tư
 • Có thể chấp nhận hoặc từ chối các nhà đầu tư mới như họ muốn.

Điểm mất chốt

Tài khoản PAMM là một phương pháp đơn giản, không rắc rối cho các cá nhân lựa chọn người quản lý tiền của họ để giao dịch ngoại hối. Với các tài khoản này, nhà đầu tư có thể được hưởng lợi từ khoản đầu tư tối thiểu. Tuy nhiên tài khoản PAMM cũng có rủi ro mất vốn, dựa trên hiệu suất giao dịch của nhà quản lý tiền. Sau khi hiểu được tiềm năng lợi nhuận mong muốn và các rủi ro kèm theo các cá nhân nên thực sự cẩn thận khi lựa chọn nhà môi giới tài khoản PAMM và người quản lý tiền.

Tổng hợp bởi Kienthucforex

Theo [Investopedia]