Bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều nắm giữ ít nhiều tài sản tài chính. Tuy nhiên, khái niệm nghe có vẻ khá hàn lâm này đã khiến nhiều người lầm tưởng tài sản tài chính phải làm cái gì xa xôi lắm. Nhưng thực chất, chúng lại thực sự gần gũi và quen thuộc với bất cứ ai.

Nội dung

  • Tài sản tài chính là gì?
  • Tính chất của tài sản tài chính
  • Các loại tài sản tài chính tiêu biểu:
  • Ưu và nhược điểm của tài sản tài chính 

Tài sản tài chính là gì?

Tài sản tài chính là một loại tài sản hữu hình hay không nhất thiết phải có hình dạng rõ ràng, không dựa vào nội dung vật chất mà dựa vào các quan hệ trên thị trường, gồm: cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi ngân hàng, tiền tệ…

Thông thường, người chấp nhận thanh toán các tài sản tài chính trong tương lai gọi là nhà phát hành (thường là chính phủ, các tổ chức và công ty). Người sở hữu các tài sản tài chính gọi là nhà đầu tư. Giá trị của tài sản tài chính gọi là vốn tài chính. 

Tính chất của tài sản tài chính

Tính tiền tệ: một số tài sản tài chính có thể được sử dụng như một loại tiền; làm trung gian trao đổi và thanh toán.

Tính phân chia giá trị: tài sản tài chính có thể được chia ra thành nhiều dạng để phù hợp với nhiều loại hình thanh toán khác nhau.

Chuyển đổi thành tiền: Một đặc điểm thu hút nhất của tài sản tài chính. Nhờ vậy mà bất cứ cá nhân hay doanh nghiệp nào đều có thể thu hồi hoặc chuyển đổi tài sản tài chính thành tiền.

Tính thời hạn: nhiều loại tài sản tài chính có thời gian đáo hạn như trái phiếu chẳng hạn.

Tính sinh lợi: tất nhiên phải có lời thì mới gọi là tài sản tài chính được, nhà đầu tư hoàn toàn có thể kiếm tiền từ sự tăng giá trị của các loại tài sản này. 

Các loại tài sản tài chính tiêu biểu:

Chứng chỉ tiền gửi (CD): Một thỏa thuận giữa nhà đầu tư và một tổ chức ngân hàng trong đó khách hàng (Công ty) giữ một lượng tiền gửi trong ngân hàng theo thời hạn đã thỏa thuận để đổi lấy lãi suất được đảm bảo.

Trái phiếu: Một dạng công cụ nợ được bán bởi các công ty hoặc chính phủ để gây quỹ cho các dự án ngắn hạn. Trái phiếu là một tài sản có tính pháp lý ghi rõ tiền mà nhà đầu tư đã cho người vay và số tiền khi cần phải trả lại (cộng với tiền lãi) và ngày đáo hạn trái phiếu.

Cổ phiếu: Cổ phiếu không có bất kỳ ngày đáo hạn. Đầu tư vào cổ phiếu của một công ty có nghĩa là tham gia vào quyền sở hữu của công ty, nên sẽ chia sẻ lợi nhuận cũng như thua lỗ do công ty làm ra.

Tiền mặt: Cái này quá phổ biến rồi, nên không cần giải thích nhiều nữa. 😀

Tiền gửi ngân hàng: là những khoản dự trữ của tổ chức với Ngân hàng trong việc tiết kiệm.

Các khoản cho vay: Các khoản cho vay và phải thu là những tài sản có thanh toán cố định hoặc có thể xác định được. Đối với ngân hàng, các khoản vay là tài sản và họ có thể bán chúng cho các bên có nhu cầu như là 1 hoạt động kinh doanh.

Công cụ phái sinh: Công cụ phái sinh là tài sản tài chính có giá trị được lấy từ các tài sản cơ bản khác. Đây là những hợp đồng CFD mà chúng ta hay giao dịch trong thị trường ngoại hối forex.

Tất cả các tài sản tài chính ở trên là tài sản lưu động vì chúng có thể được chuyển đổi thành giá trị tương ứng theo thỏa thuận ghi trong hợp đồng, hoặc giữa các bên. Nên không nhất thiết phải có giá trị vật chất như đất đai, tài sản, hàng hóa, v.v.

Ưu và nhược điểm của tài sản tài chính 

Hình thức thuần túy nhất của tài sản tài chính là tiền và các khoản tương đương với tiền như tài khoản tiết kiệm và tài khoản có trong thị trường forex. Tất nhiên, chúng phải có tính thanh khoản và dễ dàng chuyển đổi thành tiền để thanh toán hóa đơn hoặc chi trả cho các nhu cầu của nhà đầu tư..

Thanh khoản trong tài sản tài chính còn phụ thuộc vào từng mặt hàng cụ thể và cần có thời gian để chuyển đổi ra tiền mặt. Ví dụ tài sản tài chính là cổ phiếu hoặc trái phiếu, một nhà đầu tư phải bán và chờ ngày thanh toán để nhận tiền của họ thường là hai ngày. Với giao dịch ngoại hối thì phụ thuộc vào từng sàn forex sẽ có thời gian thanh toán khác nhau.

Ưu điểm

  • Tài sản tài chính có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt.
  • Một số tài sản tài chính để lâu thường có giá trị cực cao không thua kém các loại tài sản khác. 

Nhược điểm

Một số mặt hàng cần nhiều thời gian mới có thể giao dịch và chuyển đổi sang tiền mặt. Hoặc phải chờ vào thời gian cụ thể do bên phát hành quy định mới có thể chuyển đổi như trái phiếu chẳng hạn. 

Một số loại mặt hàng không có tính thanh khoản như tiền điện tử, cổ phiếu ít người giao dịch, gây khó khăn cho những ai sở hữu chúng. 

Cũng chính vì thanh khoản kém, nên trong nhiều trường hợp tài sản tài chính còn bị mất giá, hoặc hoàn toàn không có giá trị chút nào so với thời gian đầu.