Có rất nhiều các mối tương quan liên thị trường giữa chứng khoán và ngoại hối, vì vậy, hãy làm một bản tóm tắt nhanh chóng. Sự biến động của các cặp tiền thường được thúc đẩy bởi mối quan hệ của nó với các loại hàng hóa khác, trái phiếu, và chỉ số chứng khoán.

Dưới đây là một bảng tóm tắt gọn gàng để bạn có thể đánh dấu và giúp mọi việc dễ dàng hơn.

Bài viết được dịch bởi kienthucforex.com từ nguồn babypips.com.