Có nhiều hệ thống hoạt động hiệu quả, nhưng nhiều nhà giao dịch ngoại hối vì thiếu kỷ luật nên kết quả cuối cùng vẫn mất tiền.

Chính vì thế một hệ thống giao dịch hiệu quả là 1 hệ thống có thể đáp ứng được hai mục tiêu:

Xác định  xu hướng càng sớm càng tốt.

Có thể tìm cách để tránh được những tín hiệu giả.

Nếu nó có lãi, thì bạn giao dịch hệ thống này trên tài khoản demo trong ít nhất 2 tháng.

Điều này sẽ giúp bạn có được một ý tưởng về cách bạn sẽ giao dịch hệ thống của mình khi thị trường biến động. Khi tài khoản giao dịch của bạn tồn tại trong ít nhất 2 tháng và bạn vẫn có lãi, đó là lúc bạn sẵn sàng giao dịch trên tài khoản thật.

Tuy nhiên, bạn phải luôn nhớ tuân thủ các quy tắc của mình bất kể điều gì xảy ra!

Có 6 bước để phát triển hệ thống giao dịch cho riêng bạn:

Tìm khung thời gian giao dịch phù hợp với cá nhân bạn nhất.

Tìm các chỉ báo giúp bạn xác định xu hướng.

Tìm các chỉ báo để giúp bạn tránh gặp các tín hiệu giả và xác nhận xu hướng.

Xác định rủi ro bạn gặp phải.

Xác định điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh.

Viết quy tắc hệ thống giao dịch ngoại hối của bạn ra và LUÔN LUÔN tuân theo các quy tắc đó!

Có 3 giai đoạn để kiểm tra hệ thống này bao gồm:

Giai đoạn đầu tiên: Quay trở lại kiểm tra biểu đồ một cách từ từ mỗi khi có 1 cây nến mới xuất hiện. Bạn ghi lại các giao dịch để xem liệu sau khi kết thúc chúng có lãi hay không. Điều này được gọi là backtesting.

Giai đoạn thứ hai: Nếu nó có lãi, thì hãy giao dịch hệ thống này trên tài khoản demo trong vòng ít nhất 2 tháng.

Điều này sẽ giúp bạn có ý tưởng giao dịch hệ thống khi thị trường biến động.

Giai đoạn thứ ba: Khi bạn đã giao dịch demo trong vòng  2 tháng và bạn vẫn có lãi, cũng là lúc bạn nên sẵn sàng giao dịch trên tài khoản thật. Tuy nhiên, bạn phải luôn nhớ tuân thủ các quy tắc của mình bất kể điều gì!

Bài viết được dịch bởi kienthucforex.com từ nguồn babypips.com.