Bây giờ bạn có thể thêm việc phân tích nhiều khung thời gian vào hộp công cụ giao dịch ngoại hối của bạn!

Sử dụng nhiều khung thời gian khác nhau cho phép bạn: Có cái nhìn chính xác hơn.

Dưới đây là một số mẹo bạn nên nhớ:

Bạn phải quyết định khung thời gian chính xác dành cho BẠN.

Điều này xuất phát từ việc thử các khung thời gian khác nhau qua các môi trường thị trường khác nhau, ghi lại kết quả của bạn và phân tích các kết quả đó để tìm những gì phù hợp với bạn.

Khi bạn đã tìm thấy khung thời gian ưa thích của mình Chuyển đến khung thời gian dài hơn.

Từ đó bạn sẽ đưa ra chiến lược để quyết định nên mua hay bán dựa vào thị trường lúc đi ngang hay lúc có xu hướng.

Rồi hãy quay trở lại khung thời gian bạn yêu thích để quyết định điểm vào lệnh và thoát lệnh (điểm dừng lỗ và điểm chốt lời).

Bằng cách thêm các khung thời gian khác nhau, bạn sẽ nhìn thấy được những góc khác khi giao dịch so với những người chỉ nhìn vào 1 góc duy nhất.

Hãy luyện tập thói quen xem nhiều khung thời gian khác nhau, và thực hành chúng thường xuyên, trên nhiều biểu đồ có chứa các khung thời gian khác nhau.

Chọn một tập hợp các khung thời gian mà bạn sẽ xem và chỉ tập trung vào các khung thời gian đó.

Tìm hiểu tất cả các bạn có thể về cách thị trường hoạt động trong các khung thời gian đó.

Đừng nhìn quá nhiều khung thời gian, bạn sẽ bị quá tải với quá nhiều thông tin và bạn có thể phát điên vì mớ thông tin đó.

Chỉ nên nhìn vào hai hoặc ba khung thời gian. Nhiều hơn thế thực sự là không cần thiết. Sử dụng nhiều khung thời gian khác nhau sẽ giải quyết mâu thuẫn giữa các chỉ số và khung thời gian.

Bài viết được dịch bởi kienthucforex.com từ nguồn babypips.com