Sự khác biệt giữa việc kiếm tiền và mất tiền có thể đơn giản giống như giao dịch có kế hoạch và không có kế hoạch. Một kế hoạch giao dịch là một cách tiếp cận có tổ chức để thực hiện một hệ thống giao dịch mà bạn đã phát triển dựa trên những phân tích thị trường và viễn cảnh của bạn, đồng thời có tính toán đến quản lý rủi ro và tâm lý cá nhân.

Dù cho bạn có làm ra một kế hoạch tuyệt hảo mà bạn lại không tuân thủ nó thì cũng chả có nghĩa lý gì cả.

Những người giao dịch làm theo kế hoạch một cách có kỷ luật là những người sống sót từ năm năm này qua năm khác. Họ thậm chí có thể đã phải mất nhiều thứ nhưng cuối cùng họ vẫn có lợi nhuận bởi vì họ tuân theo một cách tiếp cận có kỷ luật.78

Dưới đây là một bản tóm tắt về các lợi ích chính:

– Giao dịch sẽ trở nên đơn giản với một kế hoạch.

– Giảm căng thẳng có nghĩa là sức khỏe tốt hơn.

– Khả năng đánh giá hiệu suất của bạn, xác định các vấn đề, và sửa chữa.

– Một kế hoạch giao dịch giúp ngăn ngừa nhiều vấn đề tâm lý.

– Một kế hoạch giao dịch được tôn trọng đúng sẽ giảm số lượng các giao dịch xấu.

– Một kế hoạch giao dịch sẽ giúp ngăn ngừa các hành vi bất hợp lý trong lúc nóng giận.

– Một kế hoạch giao dịch cho phép bạn kiểm soát, điều duy nhất bạn có thể kiểm soát … chính mình!

– Một kế hoạch giao dịch sẽ giúp bạn thấm nhuần việc áp dụng kỷ luật vào giao dịch. Cờ bạc là thiếu kỷ luật và cả một kế hoạch kinh doanh.

– Một kế hoạch sẽ cho phép bạn để giao dịch của mình ở vùng thoải mái. Đã bao nhiêu lần bạn phải cắt lỗ và chốt lời. Một kế hoạch, thực hiện với kỷ luật, sẽ giúp ngăn chặn điều này xảy ra.

– Kế hoạch là GPS của bạn mà sẽ giúp bạn có được : lợi nhuận phù hợp.

Khi mọi thứ thay đổi, kế hoạch giao dịch phải thay đổi theo. Đánh giá kế hoạch giao dịch và quy trình của bạn theo định kỳ, đặc biệt là khi bạn có thay đổi trong tình hình tài chính hay cuộc sống của bạn. Ngoài ra, các nghiên cứu của bạn dẫn đến những thay đổi trong hệ thống giao dịch của bạn hoặc các phương pháp, hãy chắc chắn để phản ánh những điều chỉnh trong kế hoạch giao dịch ngoại hối của bạn.

“Thích nghi và tồn tại!”

Hãy nhớ rằng, mục đích chính của kế hoạch giao dịch là để nhắc cho bạn về nhiệm vụ, và để hoạt động một cách hiệu quả và hiệu quả để đưa ra quyết định kinh doanh tốt. Đó là, tuy nhiên, chỉ tốt khi bạn thực hiện nó, và nó là hoàn toàn vô dụng nếu nó không được áp dụng trong thực tế.

Bài viết được dịch bởi kienthucforex.com từ nguồn babypips.com.