Một kế hoạch giao dịch ngoại hối chỉ có hiệu quả nếu nó được tuân thủ. Đơn giản là bạn chỉ việc làm theo nó. Nghe có vẻ đơn giản để lắm. Nhưng mà không phải ai cũng làm được điều đó. Tại sao, tại sao và tại sao?

Do bạn không phù hợp với kế hoạch đó. Mỗi người nên có một kế hoạch giao dịch riêng cho bản thân mình, một kế hoạch phù hợp với mục tiêu của riêng bạn, dung sai rủi ro, và lối sống cá nhân. Bạn phải phát triển từng thành phần trên cơ sở cá nhân, không bao giờ đánh mất thực tế là nó phải được điều chỉnh theo bạn và nhu cầu của BẠN.

Kế hoạch giao dịch của bạn phải được thực hiện dựa trên THỰC TẾ, không phải trên hy vọng. Nếu bạn chỉ đơn giản là cố gắng để sao chép kế hoạch kinh doanh của người khác hoặc kế hoạch của bạn được dựa trên những giả định sai, sau đó bạn sẽ không tương thích với nó và sẽ gặp khó khăn rất nhiều sau đó.

Giải pháp: Hãy trung thực với chính mình. Sau đó, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của bạn.

Kế hoạch giao dịch được vạch ra cho một quá trình dài hạn. Nhiều nhà giao dịch từ bỏ kế hoạch giao dịch sau khi chịu lỗ nhiều, hơn là gắn bó với kế hoạch rồi dựa vào kế hoạch để vượt qua khó khăn.

Giải pháp: Hãy kiên nhẫn!

Không có kỷ luật: Giao dịch theo kế hoạch đòi hỏi gắn bó lâu dài và kiên nhẫn. Để làm được điều đó cần có kỷ luật. Bạn cần phải đặt ra kỷ luật và tuân thủ kỷ luật!

Giải pháp: Duy trì kỷ luật!

Hành vi tự hủy hoại: Một số nhà giao dịch đã hiểu được rằng các vấn đề tâm lý rằng sẽ hủy hoại giao dịch của bạn. Điều này có thể được giải quyết với việc các nhà giao dịch phải tự nhận thức được các vấn đề này đầu tiên. Bạn không thể tìm ra một giải pháp nếu bạn không biết những vấn đề gốc rễ.

Giải pháp: Hãy tự nhìn lại. Suy nghĩ cách giải quyết vấn đề.