Khi đọc tới bài này nghĩa là bạn đã bắt đầu nắm được những điều cơ bản của phân tích kỹ thuật. Bây giờ, hãy kết hợp tất cả thông tin lại và xây dựng một hệ thống giao dịch đơn giản để phát triển hệ thống giao dịch ngoại hối của riêng bạn.

Hệ thống này bao gồm đường trung bình động bắt chéo được sử dụng để xác định nên mua vào hay bán ra.

Các chỉ báo kỹ thuật bổ sung được sử dụng để xác nhận thông tin trước khi tham gia giao dịch, cũng như thời điểm vào lệnh và thoát lệnh.

Hệ thống giao dịch này được xây dựng theo 3 bước đơn giản:

Xác định khung thời gian

Xác định điểm vào

Xác định điểm thoát lệnh

Giao dịch trên biểu đồ ngày (giao dịch swing)

Vào tradingview hoặc phần mềm bạn dùng để giao dịch thiết lập các chế độ sau:

SMA 5 ở mức close ( sau khi chọn SMA hãy nhấn vào chữ format sẽ hiện ra 1 bảng gồm high, low, close, open…)

Tương tự thiết lập SMA10 tại mức close

Bật Stochastic (14,3,3)

Bật RSI

Bạn chỉ mua vào (hay Long hoặc Buy) khi:

Đường SMA 5 nằm trên đường SMA 10 và cả hai đường Stochastic đang hướng lên (không vào lệnh nếu đường Stochastic nằm trong vùng quá mua)

RSI lớn hơn 50

BÁN ra hay Short hoặc Sell khi:

Đường SMA 5 nằm dưới đường SMA 10 và cả hai đường Stochastic đang đi xuống (không mua nếu đường Stochastic đã ở trong vùng quá bán)

RSI nhỏ hơn 50

Quy tắc thoát lệnh

Thoát khi SMA 5 vượt qua 10 SMA theo hướng ngược lại với giao dịch của bạn HOẶC nếu RSI vượt quá vùng 50

Thoát khi giao dịch chạm mức dừng lỗ 100 pips

Nếu biểu đồ hàng ngày quá chậm đối với bạn, bạn có thể thử trải nghiệm với các khung thời gian khác nhau.

Cần lưu ý khung thời gian càng ngắn thì mức độ chính xác của các chỉ báo càng thấp. Và một hệ thống giao dịch chỉ hiệu quả nếu được tuân theo! Bạn cần phải có kỷ luật để tuân thủ các quy tắc!

Bây giờ là lúc bạn nhìn vào các biểu đồ, ôn lại bài học, tuân thủ các quy tắc và hành động…

Bài viết được dịch bởi kienthucforex.com từ nguồn babypips.com.