• Số lượng khách hàng tăng kỷ lục với 67 nghìn người trong Q1/2021
     
  • Lợi nhuận ròng 19,5 triệu EUR và doanh thu 40,8 triệu EUR

​​​​​​​Trong quý đầu tiên của năm 2021, XTB tạo ra 19,5 triệu EUR lợi nhuận ròng hợp nhất, nhiều hơn 121,3% so với quý trước chỉ có 8,8 triệu EUR. Doanh thu hợp nhất đạt 40,8 triệu EUR (Q4 2020: 30,6 triệu, tăng 33,4%).

Trong quý 1 năm nay, Tập đoàn XTB đã có được số lượng khách hàng mới ở mức kỷ lục – hơn 67 nghìn, tức là tăng 75% so với quý trước. Lần đầu tiên trong lịch sử, hơn 100.000 khách hàng đã tích cực đầu tư với XTB trong một quý.

Tăng trưởng khách hàng đạt mức kỷ lục; doanh thu và lợi nhuận vững chắc

Tập đoàn XTB đã tổng kết quý 1 năm 2021 với doanh thu hoạt động là 40,8 triệu EUR (tăng 33,4% so với quý 4 năm 2020), lợi nhuận ròng đạt 19,5 triệu EUR (tăng 121,3% so với so với quý trước), trong khi EBIT là 21,8 triệu EUR (tăng 77,1% so với quý trước). Tập đoàn XTB đã đạt được mức tăng kỷ lục theo quý về số lượng cả hai nhóm khách hàng mới là 67,2 nghìn (tăng 75% so với quý trước, nhóm khách hàng cơ sở XTB tăng 38,4 nghìn), cũng như các khách hàng đang hoạt động, có số lượng khách hàng trung bình theo quý vượt mức 100 nghìn, lần đầu tiên trong lịch sử của công ty, đạt 103,4 nghìn (tăng 43% so với mức 72,3 nghìn khách hàng hoạt động trong quý 4 năm 2020). Tổng cộng đã có gần 317 nghìn khách hàng đã đầu tư với XTB cho đến nay.

Đây là 1 trong những sàn forex đang được nhiều trader Việt lựa chọn hiện nay. Kienthucforex đã làm 1 bài đánh giá cực kỳ chi tiết về XTB. Các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây:

  • Đánh giá chi tiết sàn XTB