Tại sao Fed tăng lãi suất lại ảnh hưởng đến đồng đô la Mỹ?

Những thay đổi trong lãi suất liên bang sẽ luôn ảnh hưởng đến đồng đô la Mỹ. Khi Cục dự trữ Liên bang tăng lãi suất liên bang, nó gây áp lực giảm lạm phát và việc làm để USD được đánh giá cao hơn.

Tuy nhiên, kể từ tháng 06/2006, FED đã duy trì lãi suất liên bang gần bằng 0%. Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, tỷ lệ lãi suất liên bang dao động trong khoảng 0-0,25%. Bây giờ, mục tiêu là 0,75% và dự kiến dừng lại ở mức này.

Tại sao Fed tăng lãi suất mà ảnh hưởng đến đồng đô la Mỹ?

FED sử dụng chính sách tiền tệ giúp việc làm có thể tăng tối đa và giá cả ổn định. Bây giờ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đã giảm đáng kể, FED sẽ xem xét tăng lãi suất để tiếp tục đạt được số lượng việc làm và ổn định giá.

Lạm phát của đồng đô la Mỹ

Cách tốt nhất để tăng số lượng việc là và ổn định giá là đặt tỷ lệ lạm phát của đồng đô la Mỹ ở mức 2%. Trong năm 2011, FED đã chính thức thông qua mức tăng 2% mỗi năm trong chỉ số giá tiêu dùng cá nhân như là mục tiêu. Khi nền kinh tế yếu, lạm phát tự nhiên sẽ giảm xuống; khi nên kinh tế tăng mạnh, lương tăng sẽ làm tăng lạm phát. Giữ tốc độ tăng trưởng ở mức 2% giúp nền kinh tế phát triển ở mức ổn định.

Việc điều chỉnh tỷ lệ lãi suất liên bang cũng có thể ảnh hưởng đến lạm phát ở Mỹ. FED điều khiển nền kinh tế bằng cách tăng lãi suất khi nên kinh tế tăng trưởng quá nhanh. Điều này khuyến khích mọi người gửi tiết kiệm nhiều hơn và chi tiêu ít hơn, làm giảm áp lực lạm phát. Ngược lại, khi nền kinh tế trong giai đoạn suy thoái hoặc tăng trưởng quá chậm, FED sẽ giảm lãi suất để kích thích chi tiêu, làm tăng lạm phát.

Trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, tỷ lệ lãi suất liên bang thấp nên lạm phát tăng. Trong giai đoạn này, tỷ lệ lãi suất liên bang Mỹ đạt được ở mức gần 0%, điều này khuyến khích chi tiêu và sẽ làm tăng lạm phát.

Tuy nhiên, lạm phát vẫn thấp hơn mức mục tiêu 2%, trái với những ảnh hưởng bình thường của lãi suất thấp. FED xem xét các yếu tố một lần nữa, như giá dầu giảm và đô la tăng giá vì lý do lạm phát thấp trong môi trường lãi suất thấp.

FED tin rằng những yếu tốt này sẽ dần dần biến mất và lạm phát sẽ tăng lên trên mục tiêu 2%. Để ngăn chặn sự gia tăng của lạm phát, đó là tăng lãi suất của liên bang làm giảm áp lực lạm phát và gây ra lạm phát của đồng USD để duy trì mức 2%.

Mức tăng giá của đồng đô la Mỹ

Tăng tỷ lệ lãi suất liên bang cũng làm tăng đồng đô la Mỹ. Những cách khác làm tăng giá đồng USD có thể bao gồm tăng lương trung bình và tăng tiêu dùng tổng thể. Tuy nhiên, mặc dù việc làm đang được tạo ra nhưng mức lương lại đang trì truệ.

Nếu mức lương không tăng để đi cùng với thị trường làm việc tăng thì tiều dùng sẽ không tăng đủ để duy trì tăng trưởng kinh tế. Thêm vào đó, tiêu dùng vẫn còn yếu do tỷ lệ tham gia lực lượng lao động gần mức thấp trong 35 năm vào năm 2015. FED đã giữ lãi suất thấp vì tỷ lệ lãi suất liên bang thấp hơn để hỗ trợ mở rộng kinh doanh, giúp tăng nhiều việc làm và chi tiêu sẽ tăng cao hơn. Điều này đã làm việc hiệu quả để giữ đồng đô la Mỹ ở mức thấp.

Nhìn chung, trong điều kiện kinh tế bình thường, tăng tỷ lệ lãi suất làm giảm lạm phát và tăng giá đồng USD.