Cách sử dụng trend line trong forex

Trong forex, Trend line được sử dụng rất nhiều, nhưng cái chính là: xu hướng bị bật lại và xu hướng phá vỡ trend line. Bạn hãy xem hình dưới đây:

Cách sử dụng trend line trong forex

Xu hướng trong trend line này đã 3 lần bị bật lại. Bây giờ giá tiếp tục di chuyển đến trend line một lần nữa và điều gì sẽ xảy ra? Giá bị bật lại tại trend line hay giá phá vỡ trend line? Chúng ta hãy xem:

Cách sử dụng trend line trong forex

Nó đã phá vỡ trend line và tăng 200 pips.

Trend line này được dựa trên 3 điểm. Đến lần tiếp cận thứ tư, giá đã cố gắng để phá vỡ trend line và nó đã thành công, trend line bị phá vỡ. Xu hướng giảm đã kết thúc và bắt đầu một xu hướng tăng.

Bây giờ bạn hãy xem giá bị bật lại tại trend line

Nếu bạn đã đọc về mô hình nến Nhật trong các bài trước thì bạn sẽ nhận thấy rằng, trong hình trên có một nến đảo chiều. Về mặt kỹ thuật bạn có thể nghĩ rằng bóng của nến đã phá vỡ trend line.

Có 3 trường hợp khi trend line bị phá vỡ:

– Strict: ngay sau khi trend line bị phá vỡ thì trader sẽ thực hiện một lệnh giao dịch

– Moderate: trader tin rằng nếu một ngọn nến không đóng cửa bên ngoài trend line thì trend line không bị phá vỡ. Bạn thấy bóng của nến trong hình trên đã vượt qua trend line nhưng lại đóng cửa bên trong của trend line tăng. Trader sẽ tin tưởng rằng xu hướng tăng vẫn không bị phá vỡ.

– Lax: là những trader sử dụng trend line tin rằng nến đầu tiên phải vượt qua trend line và phải đóng cửa bên ngoài trend line. Khi nến tiếp theo mở cửa bên ngoài trend line thì họ mới xem xét rằng trend line đã bị phá vỡ.

Bài trước: Trend line trong forex là gì?