Hỗ trợ và kháng cự trong đầu tư forex

Hỗ trợ và kháng cự là một trong những khái niệm được sử dụng rộng rãi nhất trong đầu tư forex.

Hỗ trợ và kháng cự trong đầu tư forex

Nhìn vào biểu đồ trên, bạn có thể thấy mô hình zigzag đang di chuyển lên.

Khi thị trường forex di chuyển tăng lên và sau đó giảm lại, điểm cao nhất đã đạt trước khi nó giảm trở lại bây giờ thành kháng cự. Thị trường tiếp tục tăng lên một lần nữa, điểm thấp nhất đạt được bây giờ thành hỗ trợ

Theo cách này, kháng cự và hỗ trợ liên tục được tạo ra theo thời gian trong thị trường forex.

Vẽ đường hỗ trợ và kháng cự trong forex

Bạn nên nhớ hỗ trợ và kháng cự không phải là con số chính xác. Thường thì bạn sẽ thấy hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ, nhưng không lâu sau thì bạn mới nhận ra rằng thị trường chỉ thử nghiệm nó. Với biểu đồ nến, những “thử nghiệm” hỗ trợ và kháng cự được đại diện bởi bóng của nến.

Hỗ trợ và kháng cự trong đầu tư forex

Trong hình trên thì bóng của nến đang test mức hỗ trợ 1,4700. Vào những thời điểm đó có vẻ như thị trường đã phá vỡ đường hỗ trợ, nhưng thực tế thị trường chỉ đơn giản là thử nghiệp mức hỗ trợ đó.

Trong forex, làm thế nào chúng ta có thể biết được hỗ trợ và kháng cự đã bị phá vỡ?

Không có câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi này. Một số ý kiến cho rằng mức hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ khi thị trường đóng cửa dưới mức đó Tuy nhiên, bạn sẽ thấy rằng điều này không phải luôn luôn đúng.

Hãy láy ví dụ tương tự hình trên và xem những gì đã xảy ra khi giá thực sự đóng dưới mức hỗ trợ 1,4700.

Hỗ trợ và kháng cự trong đầu tư forex

Trong trường hợp này, giá đã đóng dưới mức hỗ trợ 1,4700 nhưng sau đó lại tăng trở lại. Nếu bạn tin rằng hỗ trợ đã bị phá vỡ và lập tức đặt lệnh bán, bạn sẽ mất một số tiền khá lớn.

Nhìn trực quan vào biểu đồ thì kết luận rằng hỗ trợ không thự sự bị phá vỡ, nó vẫn còn nguyên vẹn và bây giờ thậm chí tăng mạnh hơn.

Để giúp bạn không bị sai lầm trong những trường hợp như thế này, bạn nên suy nghĩ là vùng hỗ trợ hoặc kháng cự chứ không phải là một con số cụ thể.

Hỗ trợ và kháng cự trong đầu tư forex

Các thông tin thú vị về hỗ trợ và kháng cự trong forex

  • Khi giá vượt qua vùng kháng cự, vùng kháng cự này có khả năng trở thành hỗ trợ
  • Nếu giá thường xuyên test vùng hỗ trợ và kháng cự mà không thể vượt qua thì đây là những vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh
  • Nếu vùng hỗ trợ và kháng cự bị phá vỡ thì thị trường sẽ di chuyển mạnh hay yếu phụ thuộc vào sức mạnh của vùng hỗ trợ và kháng cự đó.

Bạn có thể tìm hiểu thêm trend line là gì?