Kênh xu hướng trong forex

Nếu bạn đã biết được trend line (đường xu hướng) thì bạn chỉ cần vẽ thêm một đường song song với đường xu hướng tăng hoặc giảm thì bạn đã tạo ra một kênh xu hướng.

Kênh xu hướng là một công cụ phân tích kỹ thuật có thể được sử dụng để xác định những điểm tốt nhất để mua hoặc bán.

Kênh xu hướng trong forex

Những điểm cao và thấp của kênh đại diện cho các khu vực tiềm năng hỗ trợ hoặc kháng cự.

Có 3 loại kênh trong forex

  • Kênh tăng
  • Kênh giảm
  • Kênh ngang

Phía dưới của kênh thường là điểm tốt để mua, phía trên của kênh là điểm tốt để bán.