Phân tích cơ bản forex

Phân tích cơ bản là dự đoán thị trường forex bằng cách phân tích kinh tế, xã hội và chính trị.

Sử dụng cung, cầu và các chỉ số để phân tích giá không phải là dễ dàng, rất khó có thể phân tích tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến cung và cầu. Bạn cần phải xem xét nhiều yếu tố khác nhau để xác định sức mạnh của một nền kinh tế.

Bạn cần phải hiểu lý do tại sao mà tỷ lệ thất nghiệp tăng ảnh hưởng đến kinh tế, chính sách tiền tệ và nhu cầu tiền tệ của một quốc gia.

Phân tích cơ bản forex

Ý tưởng của phân tích cơ bản là nếu một quốc gia ở hiện tại và tương lai có triển vọng kinh tế tốt thì tiền tệ của họ sẽ tăng giá trị. Nếu nền kinh tế của một quốc gia tốt thì các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài sẽ đầu tư nhiều vào quốc gia đó, kết quả là tiền tệ của quốc gia đó sẽ được mua nhiều và giá trị sẽ tăng.

Tóm lại, phân tích cơ bản forex như sau

Ví dụ, giả sử đồng đô la Mỹ tăng mạnh vì nền kinh tế Mỹ đang cải thiện. Khi nền kinh tế trở nên tốt hơn, năng tỷ lệ lãi suất là cần thiết để kiểm soát tăng trưởng và lạm phát. Lãi suất cao hơn làm cho đồng đô la Mỹ trở thành một tài sản tài chính hấp dẫn hơn.