Trend line trong forex là gì?

Trend line (đường xu hướng) được vẽ trên biểu đồ để giúp dự đoán xu hướng chung của giá. Trend line cũng giúp bạn xem xét các tình huống thị trường đảo chiều. Bạn xem hình dưới đây, đường màu xanh là cây là trend line.

Trend line trong forex là gì?

Trend line cũng giúp xác định điểm vào lệnh, thoát lệnh tốt và giúp bạn xác định điểm dừng lỗ. Trend line thực sự khá tốt, nhưng cũng giống như bất kỳ hình thức phân tích khác, nếu chỉ sử dụng một hình thức phân tích là trend line thì khó mà dự đoán chính xác xu hướng thị trường. Tuy nhiên, đây là công cụ tuyệt vời để bổ sung cho hệ thống kinh doanh forex của bạn.

Cách đặt trend line trong biểu đồ forex

Có hai loại trend line chính: trend line tăng và trend line giảm. Trend line tăng được hình thành bằng việc nối hai hoặc nhiều điểm thấp nhất của nến (bóng dưới), điểm thấp thứ hai phải cao hơn điểm thấp thứ nhất. Bạn hãy xem hình dưới đây:

Trend line trong forex là gì?

Trend line giảm được hình thành bằng cách nối hai hoặc nhiều điểm cao nhất của nến (bóng trên), và điểm cao thứ 2 phải thấp hơn điểm cao đầu tiên.

Trend line trong forex là gì?

Vì vậy, việc đặc trend line là khá dễ dàng, bạn chỉ cần:

  1. Xác định hai điểm thấp/cao nhất
  2. Vẽ một đường để nối 2 điểm này lại
  3. Bạn đã có một trend line

Trend line có thể được đặt trên bất kỳ khung thời gian nào (W1, D1, H4, H1, M30,…0) nhưng để hiệu quả nhất thì bạn nên đặt ở khung thời gian dài.

Bài trước: Nến đảo chiều trong forex

Bài tiếp theo: Cách sử dụng trend line trong forex